Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Activiteitenverslag Stichting Goekoop Fonds 2020

Het bestuur van de stichting heeft in 2020 zeven keer vergaderd. In 2020 heeft de stichting, anders dan in voorgaande jaren, geen thema’s bekendgemaakt op haar website, waarbinnen aanvragen voor donaties gedaan konden worden. Het bestuur heeft besloten projecten via crowd funding platforms te ondersteunen. In 2020 heeft de stichting 9750,00 uitgekeerd, verdeeld over in totaal 12 projecten.

Tijdens de vergadering op 1 juni  2020 heeft het bestuur in gezamenlijkheid een aantal geefdoelen bepaald, onder andere via het crowd funding platform Voor de Kunst.

De volgende projecten zijn ondersteund:

·                      *  Lutherse kerk: € 2.280,-

·                       * Stella boek armoede: € 500,-

·                       * Nowhere -Imagining The Global City: € 1.000,-

·                       * Zangeres Madoux: €1.220,-

                Totaal: € 5.000,-

 Tijdens de vergadering op 2 december 2020 is besloten om via de platforms Cinecrowd en Voor de Kunst  de volgende projecten te ondersteunen:

·                     *  Docu: het leven is niet kort genoeg; € 1.500,-

·                      * Concert kerst voor elkaar. € 250,-

·                       * Cocondo bunker. € 750,-

·                      * Docu: Getrouwd zijn met Jezus. € 250,-

·                      * Docu: Den Haag in de tweede wereldoorlog. € 1.000,-

·                      * Docu: Morgen vrees ik later. € 250,-

·                      * Club Classique moving art. € 500,-

·                      * Glasblazerij: € 250,-

               Totaal € 4.750,-

 

Activiteitenverslag Stichting Goekoop Fonds 2019

 In 2019 heeft het bestuur drie keer vergaderd. Tijdens de vergadering van 12 maart is besloten om het thema Literatuur/Journalistiek centraal te stellen. Tijdens de vergadering van 27 mei is het thema nader toegespitst op ‘onderzoeksjournalistiek’. Ten behoeve van de doelstelling van de stichting is op 26 juni gesproken met Jeroen Trommelen van Investico. Besloten is om deze organisatie voor onderzoekjournalistiek te ondersteunen.

Investico heeft € 10.000,00 ontvangen, te besteden aan drie onderzoeksprojecten, die alle tot een publicatie hebben geleid:

        * Gameverslaving

        * Waddenfonds 

        * Rechtspraak met de Russen

 

 

 

 

Activiteitenverslag Stichting Goekoop Fonds 2018 

Het bestuur van de stichting heeft in 2018 driemaal vergaderd. In juni is ingestemd met de toetreding van twee nieuwe bestuursleden en is besloten dat de stichting in 2018 donaties zal uitkeren t.b.v. de ontwikkeling van zangtalent. Hiervoor is 10.000 euro beschikbaar gesteld. De bestuursleden hebben in hun netwerk bekend gemaakt dat het Goekoopfonds voornemens was in 2018 donaties uit te keren aan zangtalent.    

In juni 2018 zijn Hester Bergen en Caroline van de Vijver aan het bestuur toegevoegd en in het handelsregister bijgeschreven.  

Via de website www.goekoopfonds.nl is in juni aangekondigd dat aanvragers tot 1 november 2018 een plan konden indienen voor een donatie. Op 1 november had de stichting in totaal zeven (7) aanvragen ontvangen, waarvan na beraad vier plannen/projecten werden gehonoreerd:

            - 4750,00 euro t.b.v. de Summer Academy 2019 van Margreet Honig

          - 1200,00 euro t.b.v. het project Scarlatti - Zo vader zo zoon van Projectkoor Festina

            -  925,00 euro t.b.v. een CD project van sopraan Brigitte Hagen

            - 3125,00 euro t.b.v. Piccolo Koor – Afdeling West van Nieuw Vocaal Amsterdam

Voor eind december 2018 is een totaalbedrag van 10.000 euro aan donaties uitgekeerd aan bovenstaande beneficianten. 

Activiteitenverslag Stichting Goekoop Fonds 2004 - 2018  

Oprichting stichting Cornelis Goekoop Fonds op 29 december 2004. Sinds het overlijden van de oprichter Cees Goekoop op 26 september 2011 heeft de stichting in 2014, 2015 en 2018 bestuurswisselingen gehad. 

Sinds 2018 heeft de stichting een Anbi status en is overeengekomen dat het stamvermogen tot 2026 zal worden uitgekeerd. Voornemen is om jaarlijks circa 10.000 euro te doneren aan activiteiten en projecten die binnen de doelstelling van de stichting passen. Per activiteit of project wordt maximaal 5.000 euro toegekend.